FHOTO MUSDES DESA KARANGMONCOL TAHUN ANGGARAN 2016

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai fungsi :

 • Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 • Penyelenggaraan Urusan Pembangunan
 • Penyelenggaraan Urusan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

 • Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 • Mengajukan Rancangan Peraturan Desa
 • Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD
 • Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 • Membina kehidupan masyarakat desa
 • Membina perekonomian desa
 • Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partifipatif
 • Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 • Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku